Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1945

Hi sinh 24/06/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 26/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Sơn - Xã Phước Sơn - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...