Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Độ

Nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị

Sinh 1933

Hi sinh 7/1/1971

Đơn vị ban KTC thanh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN ĐỘ

  Nguyên quán Tam Ngoc - Tam Kỳ

  Liệt sĩ NGUYỄN ĐỘ, nguyên quán Tam Ngoc - Tam Kỳ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Độ

  Nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Độ, nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 01/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Độ

  Nguyên quán Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Độ, nguyên quán Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 15 - 05 - 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thọ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Độ

  Nguyên quán Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Độ, nguyên quán Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 15/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thọ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...