Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Doãn

Sinh 1951

Hi sinh 5/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn

  Nguyên quán Đinh Cao - Phủ Cừ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn, nguyên quán Đinh Cao - Phủ Cừ - Hải Hưng hi sinh 7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Bằng

  Nguyên quán Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Bằng, nguyên quán Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Bình

  Nguyên quán Vạn Xuân - Hương Trà - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Bình, nguyên quán Vạn Xuân - Hương Trà - Thừa Thiên Huế, sinh 1958, hi sinh 22/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Cát

  Nguyên quán Tân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Cát, nguyên quán Tân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 07/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...