Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đòi

Nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1908

Hi sinh 1948

Cấp bậc Tiểu đội trưởng du kích

Đơn vị Gio An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đòi

  Nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đòi, nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1908, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đòi

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đòi, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 04/03/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đòi

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Đòi, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 3/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...