Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Dữ Lộ

Sinh 1947

Hi sinh 15/6/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Dữ Lộ

  Nguyên quán Long Xuyên - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Dữ Lộ, nguyên quán Long Xuyên - Kinh Môn - Hải Dương hi sinh 15/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Dữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Dữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Dữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...