Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Dư Tuyên

Sinh 1943

Hi sinh 7/3/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tuyên

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tuyên, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tuyên

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tuyên, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 7/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tuyên

  Nguyên quán Minh Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Tuyên, nguyên quán Minh Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tuyên

  Nguyên quán Cam Thành - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tuyên, nguyên quán Cam Thành - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...