Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần

Sinh 1914

Hi sinh 12/9/1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần

  Nguyên quán Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần, nguyên quán Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1914, hi sinh 09/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1914, hi sinh 12/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Kim - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần

  Nguyên quán Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cần, nguyên quán Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...