Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

Nguyên quán Nghi trung - Nghi Lộc - Nghệ An

Hi sinh 16/4/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán Tuy Phú - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán Tuy Phú - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1949, hi sinh 11/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1960, hi sinh 03/09/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1951, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán Thịnh Lộc - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán Thịnh Lộc - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...