Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức (Đắc) Cường

  Nguyên quán Đại Thành - Đại Lộc - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Đức (Đắc) Cường, nguyên quán Đại Thành - Đại Lộc - Quảng Nam, sinh 1952, hi sinh 12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội hi sinh 10/12/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán Tân Bình - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán Tân Bình - Vũ Thư - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán Kim An - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán Kim An - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1942, hi sinh 17/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...