Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng

Hi sinh 17/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1935, hi sinh 11/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng

  Nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng, nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Xương - Thanh Hoá hi sinh 25 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng

  Nguyên quán Nhân Hưng - Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng, nguyên quán Nhân Hưng - Lý Nhân - Nam Hà hi sinh 17 - 08 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng

  Nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giảng, nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...