Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

Hi sinh 7/9/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

  Nguyên quán Gia Thổ - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, nguyên quán Gia Thổ - Gia Viễn - Ninh Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

  Nguyên quán Gia Phố - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, nguyên quán Gia Phố - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1939, hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Chánh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

  Nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, nguyên quán Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 18/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...