Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

Sinh 1911

Hi sinh 23/10/1952

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình, nguyên quán Vĩnh Trung - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 23/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Đông Cứu - Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Đức Hình

  Nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lê Đức Hình, nguyên quán Bảo Thanh - Phú Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 05/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...