Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

Sinh 1938

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

  Nguyên quán Nhân Thắng - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai, nguyên quán Nhân Thắng - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 26 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

  Nguyên quán Thanh Nguyện' - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai, nguyên quán Thanh Nguyện' - Thanh Trì - Hà Nội hi sinh 02/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

  Nguyên quán Thạch Bàn - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai, nguyên quán Thạch Bàn - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

  Nguyên quán Nhân Thắng - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai, nguyên quán Nhân Thắng - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...