Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh

Sinh 1946

Hi sinh 19/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh

  Nguyên quán Quảng Nhân - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh, nguyên quán Quảng Nhân - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 10/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh

  Nguyên quán Diễn Vạn - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh, nguyên quán Diễn Vạn - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 5/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đức

  Nguyên quán Lê Lợi - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đức, nguyên quán Lê Lợi - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1952, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh

  Nguyên quán Diễn Vạn - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh, nguyên quán Diễn Vạn - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 5/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Xem thêm các kết quả khác...