Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

Nguyên quán Cảnh Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc

Hi sinh 26/2/1979

Cấp bậc binh nhất - chiến sĩ

Đơn vị C7 - D2 - E1 - F31

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Vũ Việt - Vũ Tiên - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Vũ Việt - Vũ Tiên - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 24/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Đại An - Thanh Ba - Phú Thọ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Đại An - Thanh Ba - Phú Thọ, sinh 1944, hi sinh 8/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Hải Hậu - Nam Định, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Cảnh Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Cảnh Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc hi sinh 26/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...