Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt

Hi sinh 11/1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt, nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 20 - 09 - 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt, nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 20/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 20/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...