Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạnh

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn đức Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn đức Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 4. Liệt sĩ Nguyễn đức Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn đức Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 5. Xem thêm các kết quả khác...