Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuế

Sinh 1947

Hi sinh 2/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuế

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuế, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 07/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuế

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuế, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Kim - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuế

  Nguyên quán Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuế, nguyên quán Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 26/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuế

  Nguyên quán Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuế, nguyên quán Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 26/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...