Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

Sinh 1953

Hi sinh 4/2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán Tuy Hoà - Hải Dương - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán Tuy Hoà - Hải Dương - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 04/09/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 02/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán Minh Sơn - Nông Sơn - Hà Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán Minh Sơn - Nông Sơn - Hà Giang, sinh 1958, hi sinh 22/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán Đông Sơn - Thanh Hóa, sinh 1935, hi sinh 12/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán An Khánh - Đại Từ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán An Khánh - Đại Từ - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 15/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...