Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu

Sinh 1943

Hi sinh 27/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu

  Nguyên quán Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu, nguyên quán Hà Tây, sinh 1943, hi sinh 27/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu

  Nguyên quán Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu, nguyên quán Hà Tây, sinh 1943, hi sinh 27/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu, nguyên quán Kỳ Sơn - Hòa Bình hi sinh 05/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn đức Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn đức Triệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Quốc Tuấn - Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Hải Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...