Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức

Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1935

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN ĐỨC

  Nguyên quán Tam Giang - Núi Thành - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN ĐỨC, nguyên quán Tam Giang - Núi Thành - Quảng Nam hi sinh 23/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1955, hi sinh 26 - 12 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 10/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán Tiến Thắng - Tiến Dũng - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán Tiến Thắng - Tiến Dũng - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...