Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi

Sinh 1952

Hi sinh 13/3/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi

  Nguyên quán Hoà Sơn - Hưng Hoà - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi, nguyên quán Hoà Sơn - Hưng Hoà - Hà Nội, sinh 1952, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Thuỵ An - Xã Thụy An - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi

  Nguyên quán Hoà Sơn - Hưng Hoà - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi, nguyên quán Hoà Sơn - Hưng Hoà - Hà Nội, sinh 1952, hi sinh 13 - 03 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...