Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

Sinh 1953

Hi sinh 24/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán Thịnh Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán Thịnh Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán Nghi Công - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán Nghi Công - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán Nghi Công - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán Nghi Công - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán Số 9 - Ngõ 190 - Tô Hiệu - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán Số 9 - Ngõ 190 - Tô Hiệu - Hải Phòng hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán Đông Vệ - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán Đông Vệ - Đông Sơn - Thanh Hóa hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thành - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...