Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim

Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

Hi sinh 04/06/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Gia Kim

  Nguyên quán Kim Trung - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Phạm Gia Kim, nguyên quán Kim Trung - Hoài Đức - Hà Tây, sinh 1934, hi sinh 20/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Kim Gia

  Nguyên quán Đức Vinh - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Kim Gia, nguyên quán Đức Vinh - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hi sinh 25/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thuỷ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...