Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Gia

Sinh 1908

Hi sinh 19/8/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Dương Lâm 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05113.846.160

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 1/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Sơn - Xã Hoài Sơn - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Tú - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ NguyễnGia

  Nguyên quán Diển Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ NguyễnGia, nguyên quán Diển Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 05/04/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...