Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Gián

Sinh 1929

Hi sinh 5/12/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Gián

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Gián, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gián

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Gián, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 12/05/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Gián

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Gián, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Gián

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Gián, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 5/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Gián

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gián, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...