Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hay

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Quế Phú - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tam Vinh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Thạnh - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...