Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Huy

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp an Thành, Thị trấn Kế Sách, , Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
ĐT: 0918.334639 (Trưởng phòng) - 0985.434106 (Phó phòng) - 0986.173721 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng

  Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 1/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng

  Nguyên quán Nghĩa Phúc - Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nguyên quán Nghĩa Phúc - Tân Kỳ - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 13 - 7 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng

  Nguyên quán Nam Đông - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nguyên quán Nam Đông - Đống Đa - Hà Nội hi sinh 17 - 03 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng

  Nguyên quán Hồng Hà - Hưng Nhân - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nguyên quán Hồng Hà - Hưng Nhân - Thái Bình, sinh 1941, hi sinh 1/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng

  Nguyên quán Diễn Tân - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nguyên quán Diễn Tân - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1952, hi sinh 30/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 6. Xem thêm các kết quả khác...