Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Mỏi

Hi sinh 27/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 9/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 3. Liệt sĩ Đinh Mỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Mỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Sơn Hà - Thị trấn Di Lăng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Mỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Mỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoà Hải - Phường Hòa Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...