Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hoi

Sinh 1925

Hi sinh 31/12/1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hoi

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hoi, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoi

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hoi, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 31/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Trà Ôn - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Chu Hoi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Hoi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...