Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cảnh

Sinh 1949

Hi sinh 18/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hồng

  Nguyên quán Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hồng, nguyên quán Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 24/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hồng

  Nguyên quán Anh Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hồng, nguyên quán Anh Sơn - Nghệ Tĩnh, sinh 1960, hi sinh 26/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cảnh

  Nguyên quán Phố Lê Bình - Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cảnh, nguyên quán Phố Lê Bình - Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh, sinh 1949, hi sinh 18/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cảnh

  Nguyên quán Phố Lê Bình - Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cảnh, nguyên quán Phố Lê Bình - Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh, sinh 1949, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hồng

  Nguyên quán An Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hồng, nguyên quán An Sơn - Nghệ Tĩnh, sinh 1960, hi sinh 26 - 12 - 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...