Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh

Nguyên quán Phú Lợi - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

Sinh 1951

Hi sinh 05/01/1973

Đơn vị C23 F10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh

  Nguyên quán Phú Lợi - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Huỳnh, nguyên quán Phú Lợi - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 1/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hồng Được

  Nguyên quán Bình Trung - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hồng Được, nguyên quán Bình Trung - Phú Tân - An Giang hi sinh 08/03/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng

  Nguyên quán Phú Hội - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Hồng, nguyên quán Phú Hội - Phú Châu - An Giang hi sinh 09/04/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng

  Nguyên quán Hoà Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồng, nguyên quán Hoà Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng, sinh 1961, hi sinh 4/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...