Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

Hi sinh 25/9/1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Lã - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN GIA LÂM
8 Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: (04) 38276212

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 06/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 6/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mả lày - Xã Bàn Giản - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghi Lộc - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...