Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

Nguyên quán Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1939

Hi sinh 19/6/1983

Cấp bậc U4

Đơn vị E367 - QK7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 18/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Sơn Lai - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Sơn Lai - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Ng.Lý - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Ng.Lý - Tân Yên - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...