Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

Nguyên quán Ng.Lý - Tân Yên - Hà Bắc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1939, hi sinh 19/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 18/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán Sơn Lai - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán Sơn Lai - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...