Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thới

Sinh 1952

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
63/4 Pastuer, TTRấn Tân Châu, , Thị xã Tân Châu, An Giang
ĐT: 0763.530.246

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Hiếu - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Hiếu - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...