Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn

Hi sinh 10/2/1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng LĐ Thương Binh Và XH
Khối 5, thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Sơn La
ĐT: 0223763062

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn

  Nguyên quán Số nhà 4 - Kim Liên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn, nguyên quán Số nhà 4 - Kim Liên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, sinh 1959, hi sinh 23/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hùng

  Nguyên quán Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hùng, nguyên quán Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hùng

  Nguyên quán Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hùng, nguyên quán Thị trấn Nam Đàn - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn

  Nguyên quán Số nhà 4 - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn, nguyên quán Số nhà 4 - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội, sinh 1959, hi sinh 23/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 23/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...