Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân

Sinh 1929

Hi sinh 10/5/1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 05/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân

  Nguyên quán Thạch Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân, nguyên quán Thạch Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình hi sinh 14 - 07 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân

  Nguyên quán Thạch Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân, nguyên quán Thạch Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình hi sinh 14/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ân, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 10/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Kim - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...