Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

Sinh 1944

Hi sinh 10/10/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 16 - 10 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Thị Xã Bảo Lộc - Lâm Đồng
 6. Xem thêm các kết quả khác...