Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến

Nguyên quán Nghi Phú - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến

  Nguyên quán TT. Nguyễn Bình - Cao Lạng - Cao Bằng

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến, nguyên quán TT. Nguyễn Bình - Cao Lạng - Cao Bằng hi sinh 2/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 29 - 11 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến

  Nguyên quán Nghi Phú - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến, nguyên quán Nghi Phú - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến

  Nguyên quán TT. Nguyễn Bình - Cao Lạng - Cao Bằng

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến, nguyên quán TT. Nguyễn Bình - Cao Lạng - Cao Bằng hi sinh 2/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...