Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

Sinh 1949

Hi sinh 20/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán Yên Lư - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán Yên Lư - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 08/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1938, hi sinh 09/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán Vĩnh Hưng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán Vĩnh Hưng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 20/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1938, hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán Yên Lư - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán Yên Lư - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...