Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

Nguyên quán Gia Trung - Gia Viển - Hà Nam Ninh

Sinh 1940

Hi sinh 22/5/1969

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

  Nguyên quán Gia Trung - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo, nguyên quán Gia Trung - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 22/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đình Cao - Xã Tam Đa - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đảo

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đảo, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1934, hi sinh 07/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...