Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

Sinh 1932

Hi sinh 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Đình Cao - Xã Tam Đa - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0321.3.850.417 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

  Nguyên quán Gia Trung - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo, nguyên quán Gia Trung - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 22/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

  Nguyên quán Gia Trung - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo, nguyên quán Gia Trung - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đảo

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đảo, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1934, hi sinh 07/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...