Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê

Hi sinh 18/8/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê

  Nguyên quán Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê, nguyên quán Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 18 - 08 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê

  Nguyên quán Cổ Giang - Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê, nguyên quán Cổ Giang - Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 18/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hồng Giang - Bắc Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Cự Khê - Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...