Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc

Sinh 1930

Hi sinh 28/6/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 28 - 6 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 28/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ nguyễn hữu sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn hữu sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...