Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất

Sinh 1956

Hi sinh 15/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất

  Nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất, nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây, sinh 1941, hi sinh 08/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1956, hi sinh 15/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1956, hi sinh 15 - 02 - 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất

  Nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất, nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây, sinh 1941, hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...