Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán Thuận Cường - Sông Lô - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán Thuận Cường - Sông Lô - Vĩnh Phú, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán Tân Trường - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán Tân Trường - Tĩnh Gia - Thanh Hóa hi sinh 18/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán Nhạo Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán Nhạo Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú, sinh 1948, hi sinh 09/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...