Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực

Sinh 1942

Hi sinh 8/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực

  Nguyên quán 42 - Khối 6 - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực, nguyên quán 42 - Khối 6 - Đống Đa - Hà Nội, sinh 1942, hi sinh 8/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực, nguyên quán Hà Nội, sinh 1934, hi sinh 14/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Võng La - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...