Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên

Hi sinh 1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tân Hội - Xã Tân Hội - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
Xã Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: (04) 33886393

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 07/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Kim - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Minh Tân - Xã Minh Tân - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Dư Hàng Kênh - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...