Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn

Hi sinh 28/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn

  Nguyên quán Tư Dân - Khoái Châu - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn, nguyên quán Tư Dân - Khoái Châu - Hưng Yên hi sinh 1/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn

  Nguyên quán Tân Biên - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn, nguyên quán Tân Biên - Tây Ninh, sinh 1954, hi sinh 21/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn

  Nguyên quán Nghi Công - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn, nguyên quán Nghi Công - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 7/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn

  Nguyên quán Hà Tu - Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn, nguyên quán Hà Tu - Hòn Gai - Quảng Ninh hi sinh 16/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn

  Nguyên quán Hà Tu - Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn, nguyên quán Hà Tu - Hòn Gai - Quảng Ninh hi sinh 16/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...